Privacybeleid

AVG / Privacyverklaring

De bgs artMedia e.K. verkoopt geen persoonlijke gegevens van klanten en stelt deze gegevens alleen dan aan derden ter beschikking, als het om partnerbedrijven gaat, die nodig zijn om de bestelling te kunnen uitvoeren. In elk geval worden dan slechts die gegevens doorgegeven, die noodzakelijk zijn om de bestelling uit te voeren, in geen geval echter betaalgegevens als bv. creditcardgegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder informatie over uzelf te verstrekken. Bij iedere aanvraag van een webpagina slaat de webserver alleen een zogenaamd webserver log bestand op, bijvoorbeeld de gevraagde webpagina, uw IP-adres, datum en tijd van het ophalen, hoeveelheid gegevens, de verzoekende provider (access-gegevens) en het opslaan hiervan. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om een probleemloze werking van de webpagina te garanderen, alsmede voor het verbeteren van ons aanbod aan onze bezoekers. Dit strookt met artikel 6 lid1 p.1 zoals vermeld in de DSGVO (bekend als AVG in Nederland) hierin respecteren wij de legitieme belangen om een juiste presentatie van ons aanbod te geven. Alle gegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek verwijderd.

Hosting diensten via een andere leverancier

In het kader van de verwerking van alle gegevens biedt een gegevensprovider ons diensten voor hosting en dus aan de weergave van onze webpagina’s. Dit is bedoeld om ons online door een professionele partij te laten vertegen-woordigen en om onze websites op een juiste en snelle wijze te presenteren. Alle gegevens die wij verzamelen in het kader voor optimalisatie van onze website of in andere passende vormen voor de online shop zullen zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op de servers van deze partij. Het opslaan op andere servers gebeurt alleen binnen de hier beschreven kaders. Deze serviceprovider zit binnen een land van de Europese Unie of binnen de Europese eco-nomische unie.

2. Registreren en afhandelen bestelling

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overe-enkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodz-akelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de be-voegde autoriteiten overhandigen. Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgege-vens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

3. Gegevensoverdracht

Overeenkomstig DSGVO artikel 6 lid 1 p. 1 verstrekken wij uw adresgegevens aan de transporteur die verantwoorde-lijk is voor de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen. Op de site kunt u meerdere betaalopties kiezen, met de providers hiervan wordt ook de noodzakelijke verzamelde betalingsgegevens gedeeld. Namelijk het gedeelte dat verantwoordelijk is voor de betaling en voor de verwerking van betalingen. Ge-deeltelijk hebben de betaalproviders deze gegevens zelf al, wanneer u daar zelf klant bent. In dat geval zijn de voor-waarden van die betaalprovider van toepassing.

Gegevensoverdracht transport

Wanneer u tijdens of na uw bestelling ons uw uitdrukkelijke toestemming voor dit doel gegeven heeft, geven wij ove-reenkomstig DSGVO artikel 6 lid 1 p.1 uw e-mailadres en een telefoon nummer voor de verzending aan de geselec-teerde provider om zodoende makkelijker contact te kunnen krijgen, wanneer dit noodzakelijk mocht zijn, om het transport te versoepelen. Deze toestemming kan ten allen tijde kan worden ingetrokken na een bericht op één van de onderstaande contactopties naar ons of rechtstreeks naar één van onderstaande adressen. Na herroeping ver-wijderen wij uw gegevens voor dit doel, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een verder gebruik van uw gege-vens een bewaren wij uw gegevens voor zover toegestaan door de wet en beschreven in deze verklaring.

DHL Express Germany GmbH, Heinrich-Brüning-Straße 5 in 53113 Bonn, Duitsland

DPD Deutschland GmbH Wailandtstraße 1 in 63741 Aschaffenburg, Duitsland

UPS - United Parcel Service Deutschland Görlitzer Straße 1 in 41460 Neuss, Duitsland

4. Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diens-ten: Per e-mail via social media per telefoon, contactformulier en nieuwsbrief. Wij bieden via onze webwinkel de mo-gelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoord-ing en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

5. Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden coo-kies geplaatst. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afs-praken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Elke browser is anders in stijl, hoe hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het help-menu van elke browser, waarmee u de cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de respectieve browsers op de volgende links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

Firefox™ https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Bij het niet accepteren van cookies kunnen de functionaliteiten van onze website kunnen beperkt.

6. Google (Universal) Analytics

Onze site maakt gebruik van de web pagina-analyse van Google (Universal) Analytics, een analyse een van onze website waarbij wij gebruik maken van de diensten van Google LLC (www.google.nl). Dit wordt gedaan in het kader van een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod overeenkomstig artikel 6 lid 1 p. 1f DSGVO. Google Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse maken van uw handelingen op de website, zoals bijvoorbeeld het inschakelen van cookies. De informatie die automatisch wordt verzameld over uw gebruik op de website worden meestal verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Door het inschakelen van het anonimiseren van IP adressen op onze site worden de IP adressen vanuit Europe en van de lid-staten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese economische unie verkort doorgeven tijdens de bezoeken op onze webpagina. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar verkort. Uw geanonimiseerde IP-adres, wordt als onderdeel van Google Analytics vanuit uw browser niet met andere gegevens van Google verzameld. De verzamelde gegevens uit deze context worden gewist na beëindiging van het bezoek en het gebruik van Google Analytics wordt beëindigt. Google AdWords remarketing is een dienst van Google LLC (www.google.nl). De Google LLC is gevestigd in de Verenigde Staten en is gecertificeerd onder het privacy shield van de EU-VS. Een geldig certificaat kan hier bekeken worden. Als gevolg van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft de laatste gecertificeerde bedrijven opgedragen om de privacy gegevens van hun klanten adequaat en van een hoog beschermingsniveau te verzekeren. U kunt de gegevens van de door de cookie gegenereerde en met betrekking tot uw gebruik van de websi-te (met inbegrip van uw IP-adres op Google) uitschakelen, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, u kunt dit voorkomen door de op de volgende link beschikbaar gestelde browser plugin downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

7. Reclame marketing netwerken

Via Google AdWords bevorderen wij de zoekresultaten op Google voor onze klanten alsmede op de websites van derden. Via zogenaamde remarketing bij een bezoek aan een website stelt Google een cookie in waarmee op inte-resses gebaseerde advertenties automatisch door middel van een pseudoniem cookie ID wordt vertoond en op basis van de pagina's die heeft bezocht. Dit wordt gedaan in het kader voor een optimale weergaven van de mogelijkheden uit onze site en dient de belangen van onze website en is in overeenstemming met artikel 6 lid 1 p.1 DSGVO. Na beëindiging van het bezoek en het einde van het gebruik van Google AdWords remarketing worden door ons de ver-zamelde gegevens uit deze context geschrapt. Verwerking van gegevens vindt alleen plaats wanneer u heeft besloten dat Google uw web- en app navigatiegeschiedenis kan gebruiken door google en het gekoppelde google-account en de gegevens uit uw google-account gebruik kunnen maken voor het personaliseren van advertenties zoals te zien op het web. Wanneer u bent ingelogd met uw google account gebruikt google de gegevens tijdens het bezoek aan ver-schillende websites voor een analyse met Google Analytics en definieert gegevens om gerichte lijsten te maken voor cross-device remarketing. Uw persoonlijke gegevens worden dan tijdelijk gekoppeld met analytics van Google om doelgroepen te maken. Google AdWords remarketing is een dienst van Google LLC (www.google.nl). Google LLC is gevestigd in de Verenigde Staten en is gecertificeerd onder het privacy shield van de EU-VS. Een geldig certificaat kan hier bekeken worden. Als gevolg van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft de laatste gecertificeerde bedrijven opgedragen om de privacy gegevens van hun klanten adequaat en van een hoog beschermingsniveau te verzekeren.

8. Gebruik van social media plug-ins

Onze site maakt gebruik van zogenaamde social plug-ins ("plug-ins") van sociale netwerken. Om uw privacy te verho-gen wanneer u onze website bezoekt maken deze plugins gebruik van de zogenaamde "2-click oplossing" die is in-gebed in onze pagina’s. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u op onze site bent, de plugin nog niet is aangeslo-ten op de servers van het sociale netwerk. Alleen wanneer u de plugin activeeert, maakt uw browser een directe ver-binding met de servers van de respectieve sociale netwerken. De inhoud van de respectieve plugin wordt vervolgens doorgestuurd naar de respectievelijke aanbieder die rechtstreeks via uw browser wordt ingebed in de pagina. De aanbieders van de informatie krijgen de info dat uw browser de juiste pagina van onze website heeft genoemd, zelfs als u geen profiel bij de bijbehorende provider hebt of wanneer u niet bent niet ingelogd. Deze informatie wordt dan door uw browser(met inbegrip van uw IP-adres) overgebracht rechtstreeks naar een server van de provider (vaak in de VS) en waar het wordt opgeslagen. Wanneer u met de plug-ins, bijvoorbeeld de "like"- of de "share" knop klikt, dan wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks naar een server van de provider verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op het sociale netwerk en wordt aan uw contactpersonen weergegeven. Dit wordt gedaan in het kader voor een optimale weergave van de mogelijkheden uit onze site en dient de belangen van onze website en is in overeenstemming met artikel 6 lid 1 p.1 DSGVO. Doel van het verzamelen is om het gebruik van de gegevens voor verder beheer te optimaliseren. Voor het gebruik, uw rechten en de verwerking van uw gegevens bij de sociale media verwijzen wij u door naar hun gegevens.

9. Contactinformatie en uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoons-gegevens sturen naar info@unieke-schilderijen.nl.

10 Recht om bezwaar

Zoals vermeld gebruiken wij persoonlijke gegevens voor een soepele verwerking van onze bestellingen en hand-haven wij in meerderheid de legitieme belangen. Wanneer u het nu of in de toekomst niet mee eens mocht zijn dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Wij gebruiken onze data ook voor direct marketing, u kan het recht zoals hierboven beschreven ten allen tijde uitoefenen. Zolang de gegevens worden gebruikt voor andere dan bovenstaande doelein-den, dan kunt uw bezwaar indienen. Bij uw recht om bezwaar te maken zullen uw persoonlijke gegevens niet anders verwerken dan voor deze doeleinden, tenzij wij dat ter bescherming van de uitoefening van onze diensten nodig zul-len hebben. En deze bescherming dat zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden. Of wanneer de ver-werking dient te worden gebruikt bij de vordering, de uitoefening of de verdediging van juridische claims. Dit is niet van toepassing indien de verwerking is gebruikt voor doeleinden van direct marketing. Vervolgens zullen we uw per-soonlijke gegevens niet verwerken voor dit doel.

arrow